Направления
 

Корзина покупок

Ваша корзина пуста!

Доступные варианты

Сотрудники кафедры

СОСІН Іван Кузьмич вищу медичну освіту здобув у Харківському медичному інституті. Вся його професійна і творча діяльність пов'язана з нейронауками: психіатрія, наркологія, медична психологія, психотерапія. Закінчив аспірантуру по психіатрії, захистив кандидатську дисертацію по проблемі шизофренії. Організував та до сьогодні очолює першу в країні кафедру наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України.

Професор І.К. Сосін є засновником української наркологічної школи.

Завдяки його безпосередній організаційній, науково-педагогічній діяльності було закладено основи післядипломної підготовки лікарів-наркологів. У 1988 році захистив докторську дисертацію на тему: 

 

Чуев Юрий Федорович

     Высшее образование получил в Харьковском государственном медицинском институте. Около 10 лет работал врачом психиатром в Харьковской областной психиатрической больнице, в этот же период закончил заочную аспирантуру в Харьковском НИИ неврологии и психиатрии им. В.П.Протопопова. Выполнил кандидатскую диссертацию на тему: «Особенности суицидального поведения у больных депрессиями инволюционного возраста» (научный руководитель проф.И.И.Кутько).

     С 1988 года работает на кафедре наркологии Харьковской медицинской академии последипломного образования в должности доцента. Много лет сферой его научных и профессиональных интересов являются немедикаментозные методы лечения. Владеет в совершенстве модификациями лазерной, ультрафиолетовой ... 

 

Гончарова Елена Юрьевна / Elena Goncharova

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры наркологии Харьковской медицинской академии последипломного образования Министерства здравоохранения Украины, врач-нарколог высшей категории.

Елена Юрьевна высшее медицинское образование получила в Харьковском государственном медицинском университете (1993-1999 гг.). Окончила интернатуру по специальности «Психиатрия» и специализацию по специальности «Наркология». Имеет второе высшее образование по специальности «Медицинская психология». Работала врачом-наркологом Харьковского областного наркологического диспансера. С 2004 года работает ассистентом, а с 2011 года - доцентом, заведующей учебной частью кафедры наркологии Харьковской медицинской академии последипломного образования...

 

Мысько Галина Николаевна

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры наркологии Харьковской медицинской академии последипломного образования.

Высшее образование получила в Харьковском медицинском институте. Работала врачом-психиатром в Харьковской городской клинической психиатрической больнице. После окончания аспирантуры работала научным сотрудником, а затем руководителем отдела детской психиатрии в Харьковском НИИ неврологии и психиатрии. Выполнила кандидатскую диссертацию по проблеме шизофрении. С 1981 г. работает на кафедре наркологии Харьковской медицинской академии последипломного образования...

Слабунов Олег Степанович з відзнакою закінчив Харківський медичний інститут в 1974 році, навчався в клінічній ординатурі та аспірантурі Харківського науководослідного інституту неврології і психіатрії імені В.П. Протопопова. Працював науковим співробітником інституту проблем кріобіології та кріомедицини Національної академії наук України. З 1981 року працює в Харківській медичній академії післядипломної освіти спочатку асистентом, а з 1986 року доцентом кафедри наркології. З 1985 до 2011 року був завучем кафедри.  Є розробником чисельних програм і планів основних циклів навчання на кафедрі – спеціалізацій, передатестаційних стажувань ... 

Волков Александр Сергеевич

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры наркологии Харьковской медицинской академии последипломного образования.

Высшее образование получил в Харьковском медицинском институте. Около 2 лет работал детским хирургом в Таджикистане. После возвращения в Харьков прошёл интернатуру по психиатрии и 2 года работал врачом-психиатром в Харьковской областной психиатрической больнице. С момента организации в 1977 г. Харьковского областного наркологического диспансера работал участковым врачом психиатром-наркологом...