Направления
 

Корзина покупок

Ваша корзина пуста!

Доступные варианты

Научные публикации

В данном разделе приведены:
- Список публикаций кафедры наркологи ХМАПО в 2014 – 2015 гг.
- Патенты кафедры наркологи ХМАПО за 2014-2015 гг.

 

Список публикаций кафедры наркологи ХМАПО в 2014 – 2015 гг.
 

 1. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Кривобок В.І., Чуєв Ю.Ф. Міждисциплінарна інтеграція післядипломної підготовки лікарів на кафедрі наркології ХМАПО у сфері діагностики станів сп’яніння. Проблеми безперервної освіти та науки. 1(13), 2014. – С. 10 – 13.
 2. I.K. Sosin, N.P. Burmaka, Yu.F. Chuev, E.Yu. Goncharova.Tattoo as a subculture and new form of substantional addiction: the problem identification // European Psychiatry, Volume 29, Supplement 1, 2014, Page 1: 22nd European Congress of Psychiatry. Munish, Germany 1 – 4 March 2014. 2014. – S. 278.
 3. Сосін І.К., Горбань А.Є., Гончарова О.Ю., Волков О.С., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Закрєвський О.П., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В. (мол.), Кіосєв О.В., Скобелєв В.О., Осипов О.А., Негрецький С.М., Сухая М.Ю. Ад'ювантні ефекти мембранного плазмаферезу, гепатопротекторів нового покоління та біоадаптивного регулювання систем в наркології. // Матеріали 15-ої Української конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблема прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р. Довженка, 8 - 9 квітня 2014 р. Харків: Видавництво «Плеяда», 2014. – С. 228 – 231.
 4. Сосин И.К., Сергиенко Е.И., Гончарова Е.Ю. Гепатопротекторы нового поколения в клинике алкогольной зависимости, коморбидной с постинтоксикационной печеночной патологией// Матеріали 15-ої Української конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблема прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р. Довженка, 8 - 9 квітня 2014 р. Харків: Видавництво «Плеяда», 2014. – С. 232 – 234.
 5. Сосин И.К., Мисько Г.М. Наркогенний потенціал аралієвих стимуляторів: ідентифікація проблеми. // Матеріали 15-ої Української конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблема прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р. Довженка, 8 - 9 квітня 2014 р. Харків: Видавництво «Плеяда», 2014. – С. 234 – 238.
 6. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Перманентныйпатоморфоз клинических форм лекарственной аддикции: идентификация проблемных тенденций в наркологии. // Матеріали 15-ої Української конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблема прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р. Довженка, 8 - 9 квітня 2014 р. Харків: Видавництво «Плеяда», 2014. – С. 239 – 245.
 7. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Аналітичний огляд наркологічної ситуації в Україні станом на 2012-2013 рр. // Матеріали 15-ої Української конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблема прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р. Довженка, 8 - 9 квітня 2014 р. Харків: Видавництво «Плеяда», 2014. – С. 246 – 250.
 8. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Місна О.А., Місний О.М., Дейнека Ф.М. Проблеми оптимізації блокуючих протирецидивних програм при опіоїдній залежності. // Матеріали 15-ої Української конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблема прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р. Довженка, 8 - 9 квітня 2014 р. Харків: Видавництво «Плеяда», 2014. – С. 251 – 253.
 9. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Мисько Г.М., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Кіосєв О.В., Шаповалов В.В., Скобєлев В.О., Осипов О.А., Сквира І.М. Інтегрована терапія коморбідної алкогольної та тютюнової залежності // Матеріали 15-ої Української конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблема прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р. Довженка, 8 - 9 квітня 2014 р. Харків: Видавництво «Плеяда», 2014. – С. 254 – 257.
 10. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Гончарова О.Ю., Чуєва К.Ю., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В., Осипов О.А., Румянцев А.І. Сучасні фармакологічні технології в лікуванні алкогольної (пивної) залежності. // Матеріали 15-ої Української конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблема прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р. Довженка, 8 - 9 квітня 2014 р. Харків: Видавництво «Плеяда», 2014. – С. 258 – 260.
 11. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Сквира І.М., Гончарова О.Ю., Скобєлев В.О., Кіосєв О.В. Пошук критеріїв інтегрованої діагностики можливості рецидивів алкогольної залежності в клінічній наркології // Матеріали 15-ої Української конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблема прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р. Довженка, 8 - 9 квітня 2014 р. Харків: Видавництво «Плеяда», 2014. – С. 261 – 265.
 12. Сосин М.К., Чуев Ю.Ф., Коробов А.М., Коробов В.А. Об эффективностииспользованияфотонныхматрицКоробова А. – Коробова В. «БАРВА-ФЛЕКС» В НАРКОЛОГИИ» // Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та неврології», присвяченої 210-річчю Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / За загальною редакцією проф. В.І. Пономарьова. Збірник тез конференції. 14 – 15 квітня 2014 року. Харків – 2014. - С. 191 – 192.
 13. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Місна О.А., Місний О.М., Дейнека Ф.М. Ефективність протирецидивної терапії опіоїдної залежності інтегрованим застосуванням продетоксону та мембранного плазмаферезу // Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та неврології», присвяченої 210-річчю Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / За загальною редакцією проф. В.І. Пономарьова. Збірник тез конференції. 14 – 15 квітня 2014 року. Харків – 2014. - С. 193 – 195.
 14. Шаповалов В.В., Сосин И.К., Шувера Е.В. К вопросуразработки нових систем фармакоррекции алкогольного абстинентногосиндрома в структуреалкогольнойзависимости (F10.21) с учетом социальной ориентации на принципах доказательной фармации // Научные ведомости. Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25. – С. 227 – 231.
 15. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю., Мисная Е.А., Мисный О.М., Дейнека Ф.М. Инноваційна модифікація пролонгированої блокуючої протирецидивної терапії опіоїдної залежності // «Вісник психіатрії та психофармакотерапії», № 1 - 2 (25-26), 2014. – С. 32 – 38.
 16. Шаповалов В.В., Сосин И.К., Капельникова Е.В. Судебная фармация: к проблеме героиновой зависимости // 21- й Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». Сборник материалов конгресса. Тез. Докл. Москва, 7 – 11 апреля 2014 г. -  С. 356 – 357.
 17. Наркологія: Національний підручник (за редакцією проф. І.К. Сосіна, доц. Ю.Ф. Чуєва). – Харків: Колегіум, 2014. - 1428 с.
 18. Овчаренко Н.А., Сосин И.К., Пинский Л.Л., Мишиев В.Д. Опиоидная зависимость и хронический гепатит С /Монография/. Книга 2. Под. редакцией д.мед.н. Овчаренко Н.А. –  Луганск: «Промпечать», 2014. –  340 с.
 19. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю. Наукові розробки лазерних технологій кафедри наркології ХМАПО, занесених до реєстру галузевих нововведень МОЗ України. Материалы ХХХХI Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 28-31 мая 2014 года. – Харьков, 2014. – С. 106-109.
 20. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Місна О.А., Місний О.М. Гончарова О.Ю., Дейнека Ф.М. Нанотехнологічні аспекти блокуючої протирецидивної терапії опіоїдної залежності. Материалы ХХХХI Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 28-31 мая 2014 года. – Харьков, 2014. – С. 109-111.
 21. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Коробов А.М., Коробов В.А. Про ефективність використання фотонних матриць Коробов А. - Коробов В. серії «Барва» в наркології. Материалы ХХХХI Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 28-31 мая 2014 года. – Харьков, 2014. – С. 116-118.
 22. Сосін І.К., Гончарова О.Ю. Сучасні тенденції та напрямки післядипломної освіти лікарів-наркологів (3 стр.). XВсеукраїнська  навчально-наукова конференція з міжнародною участю,присвячена 160‑річчю з дня народження І.Я.Горбачевського, «Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України» присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського, 15-16 травня 2014 року. Тернопіль, 2014. -  C. 551 – 552.
 23. Спосіб лікування хворих на алкогольну (пивну) залежність // Інформаційний лист МОЗ України про нововведення в сфері охорони здоровˋя, № 65, 2014. – 3 с.
 24. Коваленко А. Л., Сосин И. К., Дьяченко Т. В., Чуев Ю. Ф., Гончарова Е.Ю., Скалыга И. М., Каспаревич А. Ю., Кривошеева М. Д. Геронтологические тренды современных форм алкогольной зависимости. Подходы к полноценной коррекции и реабилитации // Успехи геронтологии. Санкт-Петербург: Эскулап, 2014. Т. 27. № 3. – С. 553 – 559.
 25. Інтегрований підхід до терапії гашишної залежності з застосуванням сучасних апаратних та медикаментозних технологій / І.К.Сосін, Ю.Ф.Чуєв, А.Є.Горбань, О.Ю.Гончарова, О.С.Волков, В.О. Шаповалова, П.Т.Петрюк, О.П.Закревський, В.В. Шаповалов, В.В.Шаповалов (мол.), О.В.Кіосєв, В.О.Скобелєв, О.А.Осипов, С.М.Негрецький, М.Ю.Сухая // Український вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22, вип. 2 (79), додаток. – С.123–128.
 26. Геронтологические аспекты современных форм алкогольной зависимости / И.К.Сосин, Ю.Ф.Чуев, Н.А.Пересадин, И.М.Скалыга // Український вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22, вип. 2 (79), додаток. – С. 209–214.
 27. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю., Пересадин Н.А., Скалыга И.М. Современные подходы к внедрению лазерных нанотехнологических методов в практику лечения алкогольной зависимости в пожилом возрасте. Матеріали ХХХХII Міжнародної науоково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 11-13 грудня 2014 р. м. Яремче, 2014. – С.59-62
 28. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Горбань А.Є., Гончарова О.Ю., Волков О.С., Шаповалова В.О., Петрюк П.Т., Закревський О.П., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В., Кіосєв О.В., Скобелєв В.О., Негрецький С.М., Суха М.Ю. Пошук інноваційних інтеграцій методів нанотехнології, фармакологічної гепатопротекції та аутотренінгу (на моделі biofeedback) в наркології. Матеріали ХХХХII Міжнародної науоков-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 11-13 грудня 2014 р. м. Яремче, 2014. – С.62-65
 29. Сосін І.К., Страшок О.О. Впливозонотерапії на процесивільнорадикальногоокислення при лікуванніалкогольного абстинентного синдрому // Українськийвісникпсихоневрології. Том 22, Вип. 4 (81) — 2014. -  С 111 – 114.
 30. 30.            Сосін І.К., Сквира І.М., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф. Інтегрована діагностична ідентифікація алкогольної залежності у загальносоматичній практиці // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини, № 1, 2014. – С. 95 – 99.
 31. ШаповаловВ.В.,Сосін І.К.Організаційно-правовіпідходи до вирішення проблем замісноїпідтримувальноїтерапії в умовахреформуваннясфериохорониздоров'я в Україні на засадах фармацевтичного права // Український вісник психоневрології, Т. 22, вип.. 4 (81), 2014. – С. 144-148.
 32. Сосин И. К., Чуев Ю. Ф., Коробов А. М., Коробов В. А. Применение фотонных матриц Коробова в комплексной терапии постабстинентного синдрома при опиоидной зависимости Психіатрія, неврологія та медичнапсихологія. Том 1, №2 (2) 2014 р. – С. 97 – 100.
 33. Sosin I.K., Chuev Yu.F., Misko G.M., Gorban A.E., Goncharova E.Yu., Burmaka N.P.Dual pathological dependence on alcohol and araliaceae Stimulators: problem identification and integrated approaches to the treatment // EPA-2015
 34. Sosin I.K., ChuevYu.F., GoncharovaE.Yu., Volkov O.S. Integrated therapy for mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids // EPA-2015
 35. Шаповалов В.В., Сосін І.К., Рищенко О.О., Рогожникова О.В. Організаційно-правові аспекти правил обігу наркотичних лікарських засобів для корекції больового синдрому на засадах медичного та фармацевтичного права. Методичні рекомендації МОЗ України. Харків, 2015. – 31 с.
 36. Шаповалов В.В., Сосін І.К., Капєльнікова Є.В. // Юридична опіка в системі правовідносин «лікар»  –  «наркохворий»  –  «провізор» у програмах замісної підтримувальної терапії в Україні.Методичні рекомендації. Серія:Медичне та фармацевтичне право. Харків – 2015. - 25 с.
 37. Закревський О.П., Циба І.В., Сосін І.К., Прокопович Є.О., Рощин І.М., Баркалов Б.А., Міцук Д.О. Лікування болю в статевих органах у пацієнтів з алкогольною залежністю в стадії ремісії // Матеріали XVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженковські читання: Редукція вживання алкоголю - нова наркологічна парадигма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України О.Р. Довженка / Харків: Видавництво «Плеяда», 2015 р. С. 68 – 70.
 38. Закревський О.П., Циба І.В., Сосін І.К., Мінко О.І., Рябцев О.С., Федоренко О.О. Фармако-психо- та рефлексотерапія при лікуванні алкогольної залежності // Матеріали XVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженковські читання: Редукція вживання алкоголю - нова наркологічна парадигма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України О.Р. Довженка / Харків: Видавництво «Плеяда», 2015 р. С. 71 – 72.
 39. Сквира И.М., Сосин И.К. Сообщество взаимопомощи «формула трезвости» в структуре терапевтической программы как эффективный способ лечения и еабилитации лиц с алкогольной зависимостью // Матеріали XVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженковські читання: Редукція вживання алкоголю - нова наркологічна парадигма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України О.Р. Довженка / Харків: Видавництво «Плеяда», 2015 р. – С. – 161 – 166.
 40. Сосін І.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова О.Ю.,Горбань А.Є., П.Т. Петрюк, Н.О. Шевченко, О.П. Закревський, О.В. Кіосєв, Скобелєв В.О. Ефективність застосування інтегрованого гепатопротекторного тандему та мембранного плазмаферезу в наркологічній практиці // Матеріали XVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженковські читання: Редукція вживання алкоголю - нова наркологічна парадигма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України О.Р. Довженка / Харків: Видавництво «Плеяда», 2015 р.- С. 176 – 179.
 41. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Сергієнко О.І., Петрюк П.Т., Завгородня Т.К., Заворотний В.І., Скалига І.М., Сушинська О.О., Губар С.М. Інтегрований підхід до лікування інтранозологічноїкоморбідної патології у пацієнтів з алкогольною залежністю //  Матеріали XVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженковські читання: Редукція вживання алкоголю - нова наркологічна парадигма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України О.Р. Довженка / Харків: Видавництво «Плеяда», 2015 р.- С. 180 – 183.
 42. Сосин И.К. Страшок О.А. Оптимизация вариабельности сердечного ритма при применении озонотерапии у больных с алкогольным абстинентным синдромом // Матеріали XVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженковські читання: Редукція вживання алкоголю - нова наркологічна парадигма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України О.Р. Довженка / Харків: Видавництво «Плеяда», 2015 р.- С. 184 – 187.
 43. І.К. Сосін, Г.М. Мисько, Ю.Ф. Чуєв, А.Є. Горбань, О.Ю. Гончарова, П.Т. Петрюк Пошук інтегрованих стандартів лікування дуальної патологічної залежності в сучасній наркології // Матеріали XVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженковські читання: Редукція вживання алкоголю - нова наркологічна парадигма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України О.Р. Довженка / Харків: Видавництво «Плеяда», 2015 р.- С. 188 – 191.
 44. І.К. Сосін, В.О. Крамченкова, Фоменко К.І. Розробка та апробація опитувальника мотивації відмови від паління // Матеріали XVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженковські читання: Редукція вживання алкоголю - нова наркологічна парадигма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України О.Р. Довженка / Харків: Видавництво «Плеяда», 2015 р. С. 192 – 196.
 45. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Волков О.С., Слабунов О.С., Мисько Г.М. Дидактичні основи тематичного удосконалення  лікарів з проблеми діагностики станів сп’яніння // Матеріали XVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженковські читання: Редукція вживання алкоголю - нова наркологічна парадигма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України О.Р. Довженка / Харків: Видавництво «Плеяда», 2015 р. – С. 197 – 203.
 46. Сосин И.К., Осипов А.А., Гончарова Е.Ю., Страшок О.А., Никулин А.В. Электрофизиологические методы диагностики в наркологии: развитие по спирали // Матеріали XVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженковські читання: Редукція вживання алкоголю - нова наркологічна парадигма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України О.Р. Довженка / Харків: Видавництво «Плеяда», 2015 р.- С. 204 – 209.
 47. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К., Терапевтическиемегаремиссии в клиническойнаркологии // Матеріали XVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженковські читання: Редукція вживання алкоголю - нова наркологічна парадигма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України О.Р. Довженка / Харків: Видавництво «Плеяда», 2015 р. С. 252 - 257.

Патенты кафедры наркологи ХМАПО за 2014-2015 гг.

 1. Спосіб лікування надлишкової ваги у хворих з нікотиновою залежністю у стадії ремісії. Деклараційний патент на корисну модель. Патент № 87516. МПК А61Н 39/00, А61М 21/00. Винахідники: Закревський О.П., Циба І.В., Кобець О.М., Мінко О.І., Сосін І.К., Чанглі В.О., Рябцев О.С., Комова О.В. Реєстраційний номер заявки  u2013 08509. Дата подання заявки 08.07.2013. Дата, з якої є чинними права 10.01.2014. Патент опубліковано 10.01.2014, бюл. № 1/2014.
 2. Спосіб терапії рецидиву простої шизофренії з безперервним перебігом та агресивною поведінкою. Деклараційний номер на корисну модель. Патент № 86766. МПК А61К. Винахідники: Петрюк П.Т., Сосін І.К., Петрюк О.П., Абрамов В.А., Каленюк А.Ф., Іваничук О.П. Реєстраційний номер заявки  u2013 08595. Дата подання заявки 08.07.2013. Дата, з якої є чинними права 10.01.2014. Патент опубліковано 10.01.2014, бюл. № 1/2014.
 3. Спосіб лікування зубного болю у пацієнтів з алкогольною пивною залежністю.  Деклараційний патент на корисну модель. Патент № 86970.  МПК А61Н 39/08, А61В 1/00. Винахідники: Закревський О.П., Циба І.В., Кобець О.М., Мінко О.І., Сосін І.К., Комова О.В., Палагутін В.Ф., Федоренко О.О. Реєстраційний номер заявки u2013 0571. Дата подання заявки 02.09.2013. Дата, з якої є чинними права 10.01.2014. Патент опубліковано  10.01.2014, бюл. № 1/2014.
 4. Спосіб комбінованої терапії рецидиву простої шизофренії з безперервним перебігом та агресивною поведінкою. Деклараційний патент на корисну модель. Патент №87133. МПК А61К 31/42, А61N 1/20. Винахідники: Петрюк  П.Т., Петрюк О.П., Сосін І.К., Абрамов В.А., Кузнецов В.М., Каленюк А.Ф., Іваніков Ю.В., Іваничук О.П. Реєстраційний номер заявки   u2013 09028. Дата подання заявки 18.07.2013. Дата, з якої є чинними права 27.01.2014. Патент опубліковано 27.01.2014, бюл. № 2/2014.
 5. Спосіб лікування ослаблення пам’яті у пацієнтів з пивною алкогольною залежністю в стадії ремісії. Деклараційний патент на корисну модель.  Патент № 88442. МПК А61К 31/455. Винахідники: Закревський О.П., Циба І.В., Сосін І.К., Чанглі В.О., Мінко О.І., Кононенко І.М., Мільнер І.О.  Реєстраційний номер заявки  u2013 13379. Дата подання заявки 18.11.2013. Дата, з якої є чинними права 11.03.2014.  Патент опубліковано 11.03.2014, бюл. № 5/2014.
 6. Спосіб лікування вестибулярного синдрому (запаморочення) у пацієнтів з алкогольною пивною залежністю у стадії ремісії.  Деклараційний патент на корисну модель. Патент №88719. МПК А61Н 39/00. Винахідники: Закревський О.П., Циба І.В., Мінко О.І., Сосін І.К., Кононенко І.М., Федоренко О.О., Підлявський В.Г.  Реєстраційний номер заявки  u2013 13079.  Дата подання заявки 11.11.2013. Дата, з якої є чинними права 25.03.2014.  Патент опубліковано 25.03.2014, бюл. № 6/2014.
 7. Спосіб лікування рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою.  Деклараційний патент на корисну модель.  Патент № 86836. МПК А61К 31/42, А61N 1/20. Винахідники: Петрюк П.Т., Петрюк О.П., Сосін І.К., Абрамов В.А., Кузнецов В.М., Каленюк А.Ф., Федоренко О.О., Іваніков Ю.В., Іваничук О.П. Реєстраційний номер заявки  u2013 09281. Дата подання заявки 23.07.2013. Дата, з якої є чинними права 10.01.2014. Патент опубліковано 10.01.2014, бюл. №1/2014.
 8. Спосіб комбінованої терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою.   Деклараційний патент на корисну модель. Патент № 86911. МПК А61К 31/42, А61N 1/20.  Винахідники: Петрюк П.Т., Петрюк О.П., Сосін І.К., Кузнецов В.М., Іваничук О.П., Андрейко М.Ф.  Реєстраційний номер заявки  u2013 10026.  Дата подання заявки 12.08.2013. Дата, з якої є чинними права 10.01.2014. Патент опубліковано 10.01.2014, бюл. № 1/2014.
 9. Спосіб інтенсивного лікування рецидиву простої шизофренії з безперервним перебігом та агресивною поведінкою. Деклараційний патент на корисну модель.  Патент №86767. МПК А61К 31/42, А61N 1/20.  Винахідники: Петрюк П.Т., Сосін І.К., Петрюк О.П., Абрамов В.А., Каленюк А.Ф., Іваничук О.П. Реєстраційний номер заявки  u2013 08597. Дата подання заявки 08.07.2013. Дата, з якої є чинними права 10.01.2014. Патент опубліковано 10.01.2014, бюл. №1/2014.
 10. Спосіб лікування полюцій і імпотенції у пацієнтів з алкогольною пивною залежністю в стадії ремісії.  Деклараційний патент на корисну модель. Патент № 89253. МПК А61К  39/08. Винахідники: Закревський О.П., Циба І.В., Сосін І.К., Мінко О.І., Рощин І.М., Боброва Н.Г. Реєстраційний номер заявки  u2013 13993. Дата подання заявки 02.12.2013. Дата, з якої є чинними права 10.04.2014. Патент опубліковано 10.04.2014, бюл. № 7/2014.
 11. Спосіб інтегрованої терапії гашишної залежності. Деклараційний патент на корисну модель. Патент № 93334. МПК (2014.01): A61K 31/00. Винахідники:Сосін І.К., Горбань А.Є., Гончарова О.Ю. Волков О.С. Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Петрюк П.Т., Закревский О.П., Шаповалов В.В. Шаповалов В.В., Кіосєв О.В., Скобелєв В.О., Осипов О.А., Негрецький С.М., Сухая М.Ю. Дата подання заявки 28.04.2014. Дата, з якої є чинними права 25.09.2014. Патент опубліковано 25.09.2014, бюл. № 18/2014.
 12. Спосіб лікування алкогольної залежності. Патент на корисну модель.  (11) Номер патенту 94574. (51) МПК (2014.01. A61H 39/00. (21) (21)  Номер заявки: u201403575.Дата подання заявки: 07.04.2014. (72) Винахідник: Закревський О.П.; Циба І.В.; Сосін І.К.; Мінко О.І.; Рябцев О. С.; Федоренко О.О. (73) Власник: Закревський Олександр Павлович (UA). Патент опубліковано 25.11.2014, .бюл. № 22/2014.
 13. Спосіблікування болю в статевих органах у пацієнтів з алкогольною залежністю в стадіїремісії. Патент на корисну модель.(11) Номер патенту 94577. (51) МПК (2014.01.A61H 39/00. (21) (21)  Номер заявки: u201403646.(22) Дата подання заявки: 08.04.2014. (24) Дата, з якої є чинними права: 25.11.2014 . (72) Винахідник: Закревський О.П.; Циба І.В.; Сосін І.К.; Прокопович Є.О.; Рощин І.М.; Баркалов Б.А.; Міцук Д.О. (73) Власник: ЗАКРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (UA). Патент опубліковано 25.11.2014, бюл. № 22/2014.
 14. Спосіб лікування полюцій і імпотенції у пацієнтів з алкогольною пивною залежністю в стадії ремісії. Патент на корисну модель. (11) Номер патенту:89253. (51) МПК: A61K 39/08 (2006.01). (21) Номер заявки: u201313993. (22) Дата подання заявки: 02.12.2013. (24) Дата, з якої є чинними права:  10.04.2014. Закревський О.П.; Циба І.В.; Сосин І.К.; Мінко О.І.; Рощин І.М.; Боброва Н.Г.; (73) Власник: Закревський Олександр Павлович (UA). Патент опубліковано 10.04.2014, бюл. № 7/2014.
 15. Спосіб інтегрованої терапії алкогольної залежності, ускладненої коморбідною патологією печінки. Патент на корисну модель. Номер патенту: 96702. (21) Номер заявки: u201410172; (22) Дата подання заявки: 15.09.2014; (24) Дата, з якої є чинними права: 10.02.2015; (51) МПК (2006): A61K 31/00, A61B 5/16 (2006.01); (72) Винахідник: Сосін Іван Кузьмич (UA); Горбань Андрій Євгенович (UA); Петрюк Петро Тодорович (UA); Гончарова Олена Юріївна (UA); Чуєв Юрій Федорович (UA); Шевченко Наталя Олексіївна (UA); Закревський Олександр Павлович (UA); Кіосєв Олексій Вікторович (UA); Осипов Олександр Анатолійович (UA); Скобелєв Володимир Олександрович (UA); (73) Власник:          Харківська медична академія післядипломної освіти (UA). Патент опубліковано 10.02.2015, бюл. № 3/2015
 16. Спосіб лікування алкогольного абстинентного синдрому з коморбідноюінтранозологічноюгепатопатією. Патент на корисну модель. (11) Номер патенту: 97038. (21) Номер заявки: u201410629. (22) Дата подання заявки:          29.09.2014. (24) Дата, з якої є чинними права: 25.02.2015. (51) МПК (2015.01):         A61K 31/00, A61N 5/00. (72) Винахідник:   СосінІван Кузьмич (UA); ЧуєвЮрій Федорович (UA); СергієнкоОленаІванівна (UA); Петрюк Петро Тодорович (UA); ЗаворотнийВ'ячеславІванович (UA); Гончарова ОленаЮріївна (UA). (73) Власник:          Харківськамедичнаакадеміяпіслядипломноїосвіти (UA). Патент опубліковано 25.02.2015, бюл. № 4/2015.
 17. Спосібінтегрованоголікуваннядуальноїпатологічноїзалежностівід алкоголю та аралієвихстимуляторів. Патент на корисну модель. (11) Номер патенту:    97073. (21) Номер заявки: u201410958. (22) Дата подання заявки:          07.10.2014.(24) Дата, з якої є чиннимиправа: 25.02.2015. (51) МПК (2015.01):         A61K 31/00. (72) Винахідник: СосінІван Кузьмич (UA); Мисько Галина Миколаївна (UA); Горбань АндрійЄвгенович (UA); ЧуєвЮрій Федорович (UA); Гончарова ОленаЮріївна (UA); Петрюк Петро Тодорович (UA). (73) Власник:          Харківськамедичнаакадеміяпіслядипломноїосвіти (UA). Патент опубліковано 25.02.2015, бюл. № 4/2015